Inovativnost, kreativnost, učinkovitost i etičnost
U Madisonu identificiramo izazove s kojima se klijenti susreću pri ostvarivanju odnosa s javnošću te planiramo i provodimo različite aktivnosti kako bismo te izazove riješili.

Kreiramo i implementiramo strategije za ostvarivanje širokog spektra poslovnih i komunikacijskih ciljeva. Smišljamo i provodimo projekte i javne kampanje, organiziramo eksterna i interna događanja te provodimo edukacije iz područja odnosa s javnošću.

Radimo za velike i male tvrtke, udruge i institucije. Naši klijenti uglavnom su renomirani proizvođači u području tehnologije, prehrane, namještaja i energetike, veliki trgovački lanci i pružatelji usluga u financijskom i turističkom sektoru.
Područja za koja smo specijalizirani
Strateško savjetovanje i implementacija odnosa s javnošću
Savjetujemo i pomažemo pri uspostavi i održavanju odnosa s kupcima, dioničarima, zaposlenicima, klijentima, medijima, institucijama, regulatorima i ostalim relevantnim javnostima ključnima za pozicioniranje organizacije u javnosti.

Kreiranje kampanja i organizacija događanja

Kreiramo kampanje koje promoviraju ideje, proizvode i usluge, a imaju za cilj uspostavu odnosa između organizacije i njezinih javnosti. Planiramo, kreiramo i organiziramo predstavljanja poslovnih rezultata, tematskih konferencija, lansiranja proizvoda i usluga na tržište i slično.

Komunikacija na digitalnim kanalima
Kreiramo strategije za  komunikaciju, osmišljavamo i provodimo digitalne kampanje te savjetujemo klijente u kriznoj komunikaciji na društvenim mrežama. Uspješno planiramo, upravljamo i evaluiramo oglasne kampanje na internetu (Google, Facebook, Instagram, Twitter, news portali). ​Savjetujemo i pomažemo klijentima u ​izradi internetskih stranica i kreiranju sadržaja za društvene mreže, a zaposlenike klijenata educiramo o komunikaciji na digitalnim kanalima. 

Komuniciranje u krizi i tijekom promjena
Savjetujemo i planiramo kako prebroditi razdoblja preuzimanja, spajanja, otpuštanja, nesreća i drugih promjena. Metodama i instrumentima kriznog menadžmenta predviđamo, pravodobno prepoznajemo i uspješno upravljamo situacijama koje mogu ugroziti ciljeve organizacije. Savjetujemo i pomažemo klijentima da krize budu rjeđe, kraće traju i ostavljaju blaže posljedice.

Edukacija 
Provodimo obuke za nastupe u medijima, treninge specifičnih komunikacijskih vještina, a zaposlenike svojih klijenata kontinuirano educiramo iz raznih područja odnosa s javnošću.

Financijsko savjetovanje i odnosi s investitorima

U suradnji s partnerima stvaramo ”tailor made“ konzorcije putem kojih savjetujemo klijente u procesima spajanja i preuzimanja te priprema i objavljivanja javnih ponuda.